Bećar nije naviko na krizu, kad su snaše njemu tako blizu.