Svi se kunu u svoja poštenja, al’ bez mita nema zaposlenja.