Svi kukaju da je došla kriza, osim onog što ima deviza.