Svi Slavonci otišli na more, jer od njive ne mogu da žive.