Aoj ruko, dulja od rukava,
bi l’ sve znala kog si milovala.