Pleternica grad je od starine

na vratima Požeške kotline.