Joj što volim kada dođe srijeda,
Koka moja na jaja mi sjeda.