Prepuna je moja Pleternica,

Lipih snaša velikih guzica.