Puna sjaja naša Pleternica,

Šlag na tortu: gradonačelnica.