Ako želiš dobru kobasicu,

Dođi mala ti u Pleternicu.