Moj je Pera k’o crna pantera,

Kud ja okom tu on odma’ skokom.