Koliki sam još uter’o nisam,

svoga vola među brda gola.