Koliki sam još utero nisam, svoju kravu u tuđu otavu.