Svi bećarci
Ova j' zemlja puna vridni ljudi, fali glava - ali ona prava.
Garavuša kad me stegne jako, ja Orljavu vidim naopako.
Ne mogu vam ništa više reći, idem sada s’ garavušom leći.
Nije problem ljubit cure dvije, već je problem da se to sakrije.
Deviza je svakoga bećara: “Svašta radi - al’ nikad ne kradi!”
Ja sam malu naučio reda, kad je ljubim da me ne ujeda.
Kad učiniš kriminalno djelo, istina će izić’ na vidjelo.
Je l’ istina da u ovom šoru svi bećari ljetuju na moru?
U Frkljevci k’o u Andrijevci, nema staze pa svi blato gaze.
Kad bećari šorom zapjevaju, prozori se širom otvaraju.