Svi bećarci
Pleternica grad je od starine na vratima Požeške kotline.
Joj što volim kada dođe srijeda, Koka moja na jaja mi sjeda.
Puna sjaja naša Pleternica, Šlag na tortu: gradonačelnica.
Pleternice najmiliji grade, Trg bećarca u tebi sad grade.
Djeda Mrazu obrijali bradu, Pjev'o gange sinoć je po gradu.
Ako želiš dobru kobasicu, Dođi mala ti u Pleternicu.
Ni'ko nema ovakve knjižnice, Ponos, dika moje Pleternice.
Moj je Pera k'o crna pantera, Kud ja okom tu on odma' skokom.
Snaša mala djelit' knjige stala, Kod bać' Franje brige sve je manje.
Našem Franji svako se veseli, On biciklom pozivnice dijeli.