O mjestu
Požežani, kakve su vam ceste! Same rupe, jebem vas u dupe.
Brzim vlakom putuju barabe, od Londžice pa do Pleternice.
Baš je lijepo kad se stari druzi, u Zarilcu sastanu na pruzi.
Trg i muzej kao novo lice, osvijetlat će centar Pleternice.
Pleternica grad je od starine na vratima Požeške kotline.
Prepuna je moja Pleternica, Lipih snaša velikih guzica.
Puna sjaja naša Pleternica, Šlag na tortu: gradonačelnica.
Pleternice najmiliji grade, Trg bećarca u tebi sad grade.
Djeda Mrazu obrijali bradu, Pjev'o gange sinoć je po gradu.
Ako želiš dobru kobasicu, Dođi mala ti u Pleternicu.